Privacy-voorwaarden Kerskes Warmtetechniek B.V.

Als bezoeker van deze website laat u bewust en onbewust persoonsgegevens achter. Welke gegevens houdt de website dan precies bij en met welke redenen vindt dit plaats? Deze gegevens mogen natuurlijk niet in verkeerde handen vallen, dus wie zit er achter deze website en met welke bedrijven wordt deze informatie gedeeld? Tot slot, wat kunt u doen als u het niet eens bent met deze gang van zaken? Dit leest u in deze privacy-voorwaarden.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Deze website is eigendom van Kerskes Holding B.V., gevestigd op Stockholm 37 in Barendrecht. Bij de Kamer van Koophandel staat dit bedrijf geregistreerd met nummer 24396956.

Het onderhoud aan de website wordt uitgevoerd door Rick Kerskes.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen tijdens uw website-bezoek:

 • IP-adressen en informatie over de browser/apparatuur waarmee de website bezocht wordt, waarbij op basis van IP-adres ook de locatie wordt herleid
 • Websitegebruik

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen bij reviews via Insocial

 • Indien verstrekt, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en foto
 • Uw review

Er worden binnen deze website zelf geen persoonsgegevens opgeslagen. E-mails die via contactformulieren worden verstuurd, versturen de persoonsgegevens met TLS beveiliging, maar deze worden niet binnen deze website opgeslagen.

Persoonsgegevens die extern opgeslagen worden, zullen versleuteld worden verzonden en zijn eveneens alleen voor bevoegden inzichtelijk. Met deze externe partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

In het geval van analytische data die met Google Analytics wordt gedeeld zijn de volgende stappen ondernomen:

 • er is een verwerkersovereenkomst met verwerkers gesloten
 • het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, waardoor deze gegevens anoniem worden

Wat is het doel van de verwerkte persoonsgegevens?

Bij algemeen websitebezoek

 • Gegevens voor statistieken die weergeven hoe de website presteert
 • Het gebruik van de website en statistieken hierover
 • Het verstrekken van bezoekgedrag aan derden
 • Het verbeteren van website, om een betere beleving te creĆ«ren
 • Het waarborgen van de veiligheid op de website

Reviews via Insocial

 • Klantfeedback ontvangen over geleverde diensten en deze publiekelijk tonen om het vertrouwen te vergroten

Bewaartermijn persoonsgegevens

Op alle door Kerskes Holding B.V. opgeslagen gegevens zit een bewaartermijn. Deze zijn als volgt:

Website analytische data via Google Analytics: 26 maanden
Reviews via Insocial: 5 jaar

Welke cookies worden er binnen de website gebruikt?

Binnen de website van Kerskes Holding B.V. wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. Bij de analytische cookies betreft het cookies van Google Analytics, gebruikt om bezoekersaantallen te meten en te analyseren.

Aan welke bedrijven worden persoonsgegevens verstrekt?

Het verstrekken van persoonsgegevens aan andere bedrijven wordt gefaciliteerd door onze webbouwer, Rick Kerskes.

Persoonsgegevens over websitebezoeken en analyses worden gedeeld met Google Analytics van de website van Kerskes Holding B.V.

Welke rechten heeft de websitebezoeker?

Elke websitebezoeker heeft het recht om inzage te krijgen in de eigen persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen binnen de website van Kerskes Holding B.V. of bij externe partijen. Tevens kunnen persoonsgegevens op verzoek van de websitebezoeker worden bewerkt of aangevuld, mits die niet in strijd met de wet is. Om dit op te vragen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Verstuur hierbij dan ook uw identificatiegegevens.